Trang Chủ  |   Hộp thư điện tử
Đăng ký Thành viên Tìm kiếm Bài trong ngày Ðánh dấu đã đọc
Trở lại   Diễn đàn Cà Mau > Chuyên mục Chính trị - Văn hóa - Xã hội > Xã hội
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
 
Old 12-10-2010, 11:17 AM
yeucamau's Avatar
yeucamau yeucamau is offline
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 171
Mặt định Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau còn hiệu lực hay không?

Ai biết QĐ 826/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Cà Mau còn hiệu lực không vậy. Sao phường cứ mãi thu cái lệ phí ANTT dài dài:

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________ _____________________________________
Số: 826 /QĐ-UBND Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1183/STC ngày 21 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
1. Phí an ninh, trật tự đối với tổ chức và cá nhân.
2. Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:
a) Khai sinh;
b) Kết hôn;
c) Khai tử;
d) Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;
đ) Cấp sổ hộ khẩu gia đình;
e) Cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;
g) Cấp chứng minh nhân dân.
3. Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại các xã thuộc thành phố Cà Mau và các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); (đã ký)
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3; Dương Tiến Dũng
- UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh;
- Chuyện viên các khối;
- website Cà Mau;
- Lưu: VT.
__________________

Chán
Trả Lời Với Trích Dẫn Moderated Post
  #1  
Old 12-10-2010, 09:14 PM
nhungiotle's Avatar
nhungiotle nhungiotle is offline
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 422
Mặt định

Có trời mà biết còn hiệu lực hay không á. Nhiều khi họ kí quyết định không biết để làm j nữa...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn đàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang TắtHiện tại là 02:52 PM
Powered by vBulletin® - Extended by tieukhong & sonvt